Digi+

Het project Digi+ heeft als doel de Nederlandse en Duitse taalvaardigheid van jonge kinderen in de grensstreek en de houding van deze kinderen ten opzichte van de buurtalen te verbeteren. Op deze manier worden de kansen op de arbeidsmarkt van de kinderen vergroot, omdat zij een positievere houding hebben tegenover het buurland en over de taalvaardigheid beschikken om ook in het buurland werk te vinden. Het verbeteren van de taalvaardigheid en de houding van de kinderen gebeurt door middel van een tweetalige digitale leeromgeving waarin de vakken natuur en geschiedenis in het Nederlands en Duits aan bod komen.