Drents en Duits in het Basisonderwijs

meertaligheid in het basisonderwijs

Leeromgevingen

In het project zijn verschillende online leeromgevingen ontwikkeld.

Digi+ & EDenD

Digi+ en EDenD zijn online leeromgevingen die taal en vakinhoud met elkaar combineren. Door het leren van een taal op deze manier samen te voegen met het leren over belangrijke onderwerpen, kunnen talen op basis van onderzoekend leren op een leuke en effectieve manier worden aangeboden, zonder dat dit de leerkracht extra tijd kost of dat deze de taal hoeft te beheersen.

Digi+ focust zich op de grenstalen Nederlands en Duits, met de thema’s Graan en Voeding.

EDenD focust zich op meerdere (minderheids)talen tegelijk, waaronder Drents, met de thema’s Vogels en Bruggen.

Materiaalwebsites

Ook is er allerlei lesmateriaal te vinden op twee materiaalwebsites

Wiesneus – een website van het Huus van de Taol waarop allerlei Drentstalig materiaal is te vinden. Liedjes, spelletjes, gedichten & verhalen. De site is ingedeeld op thema en op leeftijd van de kinderen.

Schlauberger – een website van het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid waarop allerlei Duitstalig materiaal is te vinden. Liedjes, spelletjes, gedichten en verhalen. De site is ingedeeld op thema en op leeftijd van de kinderen.