Drents en Duits in het Basisonderwijs

meertaligheid in het basisonderwijs

Gastleerkrachten Duits

Het Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid en de pabo Emmen hebben in samenwerking met het Nuffic een cursus vakdidactiek & buurtaalonderwijs georganiseerd. Deze cursus voor moedertaalsprekers Duits zonder didactische achtergrond, heeft als doel deze groep handvatten te geven om zelfverzekerd en verantwoord aan de slag te gaan in het Nederlandse onderwijs. De eerste cursusronde is inmiddels afgerond en de cursisten hebben een certificaat ontvangen.

De cursus bleek een groot succes en heeft ertoe geleid dat het lectoraat vanuit deze groep cursisten een ‘vrijwilligerspoule’ opgezet heeft met gastleerkrachten Duits voor de basisschool. Op deze manier kunnen de cursisten hun opgedane didactische vaardigheden in de buurtaal in praktijk brengen en kan een school een les in het Duits van een moedertaalspreker krijgen. Scholen die gebruik willen maken van deze vrijwilligerspoule kunnen via het lectoraat een Duitse moedertaalspreker uitnodigen om een Duitse les(sen) op hun school te verzorgen. Heeft uw school interesse? Stuur dan een mail naar drentsenduits@nhlstenden.com. Wilt u meer weten over de inhoud van de cursus? Bekijk de flyer.