Vakdidactiek Duits

NHL Stenden biedt in samenwerking met Nuffic een training vakdidactiek Duits aan. Deze training is bedoeld voor moedertaalsprekers van het Duits die deze taal willen overbrengen aan leerlingen in het basisonderwijs. Ook worden deelnemers uitgenodigd om plaats te nemen in een vrijwilligerspool van Duitse gastdocenten.
Lees meer over de training en opgave in deze flyer.