Drents en Duits in het Basisonderwijs

meertaligheid in het basisonderwijs

Lesplannen

Deze lesplannen zijn bedoeld als inspiratie voor het werken met Drents en/of Duits in de les. Er zijn lesplannen met verschillende doelstellingen en voor verschillende doelgroepen. Voor sommige lessen heeft de leerkracht (basis)taalvaardigheid in het Drents of Duits nodig, maar voor veel lessen is dit niet noodzakelijk.

Drents

ActiviteitDoelstellingGroep
Dagen van de weekIn deze opdracht maken de leerlingen kennis met de dagen van de week in het Drents. De leerlingen kijken naar verschillen en overeenkomsten tussen het Drents en het Nederlands.Onderbouw
Drents prentenboekIn deze opdracht maken de leerlingen zelf een prentenboek in het Drents, waarvoor ze moeten samenwerken en hun Drentse taalvaardigheid moeten gebruiken.Midden- en bovenbouw
Drents zingenIn deze opdracht leren de leerlingen een liedje in het Drents, waardoor ze hun taalbegrip in het Drents vergroten.Onderbouw
Drentse gedichtenIn deze opdracht vertalen leerlingen een gedicht van het Drents naar het Nederlands, waardoor zij hun taalvaardigheid in het Drents vergroten en zich meer bewust worden van de overeenkomsten en verschillen tussen de twee talen.Midden- en bovenbouw
Drentse woordenquizDe leerlingen maken door het spelen van een quiz kennis met Drentse woorden, uitdrukkingen en zinsconstructies.Midden- en bovenbouw
Drentse zinnenDe leerlingen herschrijven Nederlandse zinnen met Drentse interferentiefouten en leren over Drentse woorden en zinsconstructies.Midden- en bovenbouw
JournalistIn deze opdracht bespreken leerlingen een Drents nieuwsartikel en krijgen zij meer inzicht in schriftelijke taalovereenkomsten.Midden- en bovenbouw
KerstverhaolDe leerlingen komen in aanraking met het Drents door middel van het Kerstverhaal.Onderbouw
KlassentaalTijdens deze opdracht maken leerlingen posters met veelgebruikte woorden en zinnen in de klas in het Drents, waardoor zij hun Drentse woordenschat en taalbewustzijn vergroten.Midden- en bovenbouw
Koken met DrentsIn deze activiteit vertalen leerlingen een recept van een Drents gerecht naar het Drents. Zij ontwikkelen hierdoor hun taalvaardigheid in het Drents en zijn bezig met een onderdeel van de Drentse cultuur.Bovenbouw
Oud en NieuwDe leerlingen knutselen een eigen vuurwerkpijl en samen gaan jullie knieperties maken. Hierbij maken de leerlingen spelenderwijs kennis met het Drents.Onderbouw
PepernotendiefDe leerlingen helpen Sinterklaas in het Drents om te tellen hoeveel pepernoten er van hem gestolen worden en proberen erachter te komen wie de dief is!Onderbouw
Sint MartinusDe leerlingen komen in aanraking met het Drents door het zingen van een Drents Sint-Maartenliedje en het spelen van een kleurenbingo in het Drents, en maken zelf een lampion voor Sint-Maarten.Onderbouw
StellingenspelIn deze opdracht bespreken leerlingen Drentse stellingen, waarvoor zij hun mening moeten formuleren en Drentse woordenschat nodig hebben.Middenbouw
TaaltoneelstukDe leerlingen maken en spelen een toneelstuk over de Drentse taal en cultuur.Bovenbouw
Van een tot twintigIn deze opdracht leren leerlingen tot twintig tellen in het Drents en maken zij eenvoudige rekensommen met Drentse cijfers.Middenbouw
Woorden radenIn deze opdracht raden leerlingen woorden in verschillende talen aan de hand van hints. Zij leren overeenkomsten tussen woorden in het Nederlands en Drents en eventuele andere talen te herkennen.Middenbouw
Woordenschat memoryIn deze opdracht breiden leerlingen spelenderwijs hun woordenschat in het Drents uit door het spelen van een memory spel.Middenbouw

Gronings

ActiviteitDoelstellingGroep
Roodkapke (project)De leerlingen maken kennis met het Gronings door middel van het sprookje van Roodkapje en verschillende activiteiten die hiermee te maken hebben.Midden- en bovenbouw

Duits

ActiviteitDoelstellingGroep
BoerderijdierenDe leerlingen maken kennis met zeven verschillende boerderijdieren in het Duits aan de hand van een liedje.Middenbouw
Drietalig kwartettenMet deze taalactiviteit waarin leerlingen kwartetten in het Duits, Nederlands en Engels leren zij vertalen en schakelen tussen de drie talen. Midden- en bovenbouw
FruitsaladeIn deze opdracht maken de leerlingen kennis met de Duitse woorden voor fruit. Afsluitend kunnen de kinderen nog een kort lied leren.Onder- en middenbouw
GroentenIn deze opdracht maken de leerlingen kennis met de Duitse woorden voor groenten.Onder- en middenbouw
Het circusDe leerlingen maken een woordenschattekening over het circus en zoeken de Duitse woorden op in het woordenboek.Midden- en bovenbouw
In de kerstbakkerijIn deze opdracht maken de leerlingen kennis met de Duitse woorden voor ingrediënten om te bakken en maken zij Duitse koekjes.Midden- en bovenbouw
Kleuren van het seizoenDe leerlingen leren twaalf woorden die te maken hebben met seizoenen en kleuren aan de hand van een liedje.Middenbouw
LenteDe leerlingen maken kennis met Duitse woorden over de lente en gebruiken deze woordenschat voor een woord domino en kruiswoordpuzzel.Onder- en middenbouw
Meertalig zingenDe leerlingen leren het liedje ‘Hoofd, schouders, knie en teen’ in verschillende talen. Na het liedje worden de verschillende lichaamsdelen in de verschillende talen besproken en vergeleken.Onder- en middenbouw
Onder de kerstboomIn deze opdracht maken de leerlingen kennis met Duitse woorden binnen het thema kerst en vergelijken ze de Nederlandse en Duitse kerstvieringen met elkaar.Midden- en bovenbouw
Pannenkoeken bestellenIn deze opdracht bespreken leerlingen een Duitse menukaart en beantwoorden zij hier praktische vragen over.Midden- en bovenbouw
Slangen en laddersIn deze opdracht testen leerlingen hun kennis van het Duits door middel van het spel slangen en ladders.Midden- en bovenbouw
Stadt-Land-FlussLeerlingen testen hun Duitse woordenschat door het spel Stadt-Land-Fluss, waarbij zij voor meerdere categorieën woorden moeten vinden die met dezelfde letter beginnen.Midden- en bovenbouw
VerhuizenDe leerlingen leren een aantal hoofdsteden van Europa in het Duits.Midden- en bovenbouw
Wie ben ikDeze activiteit draait om taalvergelijking en taalverbinding. Leerlingen spelen het spel ‘wie ben ik’ in meerdere talen.Middenbouw
Woord radenIn deze activiteit leren leerlingen woorden ontdekken die hetzelfde zijn qua vorm en betekenis (cognaten) in vier talen: Duits, Fries, Nederlands en Engels.Middenbouw