Over het project

Het project “Bevordering Drents en Duits in het onderwijs” startte in 2015 met als doel een betere beheersing van de streektaal Drents en de buurtaal Duits door leerlingen in het basisonderwijs in Drenthe. De beheersing van deze talen draagt bij aan de taalontwikkeling van de leerlingen en aan de versterking van de culturele tradities in de regio. Daarnaast vergroot de beheersing van het Drents en Duits de toekomstkansen van jongeren in zowel Nederland als Duitsland. Scholen zijn voor het implementeren van Drents en Duits in hun curriculum vaak afhankelijk van moedertaalsprekers van deze talen. In dit project bieden we leerkrachten kennis over het implementeren van meertaligheid in de onderwijspraktijk en ondersteuning in de ontwikkeling van een taalaanbod waarbij talen niet langer van elkaar gescheiden zijn. Op deze manier kan streek- en buurtaalonderwijs geïmplementeerd worden door steeds meer leerkrachten.

Door een samenwerking van scholen en leerkrachten in Drenthe, Huus van de Taol, Pabo-docenten en -studenten en onderzoekers willen wij het volgende bereiken ten aanzien van buur- en streektaalonderwijs:

 • Meer waardering voor de streektaal Drents en de buurtaal Duits en meer bewustzijn van (het belang van) streektalen
 • Verbetering in de taalvaardigheden van leerlingen in het Drents en Duits
 • Kennis en vaardigheden van leerkrachten met betrekking tot het lesgeven van het Drents of Duits vergroten

Wilt u op uw school ook meer doen met buur- en streektaalonderwijs? Neem dan contact met ons op.

Team

Binnen de projectgroep bestaat een nauwe samenwerking tussen het lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid van de Academie Primair Onderwijs en de Pabo Emmen van Hogeschool NHL Stenden.

 • Mirjam Günther-Van der Meij – associate lector en projectleider
 • Martijje Lubbers-Wisselink – projectmedewerker Drents
 • Laura Nap – docent-onderzoeker
 • Jordi Jager – docent-onderzoeker
 • Valerie Lehmann – student-assistent Duits
 • Kevin Dam – student-assistent Drents

Binnen de Buurtaal Klankbord Groep werken de volgende partners samen om de behoeften in de regio met betrekking tot het verbinden van de taalkennis en arbeidsmarkt te inventariseren en de kwaliteit van lopende projecten te beoordelen:

 • Kenniscentrum Buurtalen van Nuffic
 • EDR-project “Vroege Buurtaal”
 • Project “Bevordering Drents en Duits in het onderwijs”
 • Regioverbinder Nedersaksen van Provincie Groningen
 • Ministerie van Nedersaksen

Partners