2018-10-31 Persbericht NHL Stenden hogeschool – Lectoraat Fries en Meertaligheid. 

“Versterking Drents en Duits in het onderwijs” – project van NHL Stenden hogeschool genomineerd voor Europees Talenlabel  van NUFFIC.   

 Het vierjarig project “Versterking Drents en Duits in het onderwijs” (2015-2019) gesubsidieerd door de provincie Drenthe, dat uitgevoerd wordt op de PABO Emmen, is genomineerd voor het Europees Talenlabel 2018 van het NUFFIC. Jaarlijks reikt het NUFFIC een Europees Talenlabel uit aan innovatieve projecten in het taalonderwijs; dit gebeurt ook in ander EU-lidstaten. Het thema van dit jaar is: “Beter een goede buur dan een verre vriend.” Een vakjury bepaalt de uitslag op landelijke studiedag van Levende Talen in Utrecht op vrijdag 2 november. Er is ook een publieksprijs die toegekend wordt door de 400 à 500 leraren die de studiedag meemaken.   

 De hoofdthema’s van het project “Versterking Drents en Duits in het onderwijs” zijn de didactiek van buurtalen in de klas en de samenwerking tussen 20 basisscholen in Nederland en Duitsland. Leerlingen en leerkrachten en PABO-studenten hebben meertalige materialen ontwikkeld en uitgeprobeerd. Op het gebied van lezen, woordenschat, liedjes, spelletjes en taalvergelijking van Drents, Duits en Nederlands. De resultaten worden niet alleen op de projectscholen gebruikt, maar ook op andere scholen in de grensstreek en op de lerarenopleiding. De resultaten zijn ook bruikbaar in andere meertalige situaties in Nederland,  Duitsland en België en elders in Europa waar grenstalen een rol spelen in het onderwijs. De innovatieve aspecten betreffen de meertaligheid als vanzelfsprekende kans voor de leerlingen, de doorwerking in de lerarenopleiding en de overdraagbaarheid naar andere meertalige situaties.  

De projectleiding is in handen van dr. Joana Duarte, associate lector Meertaligheid (Drents en Duits) en Jan Kruimink, docent-onderzoeker aan de PABO Emmen van de NHL Stenden hogeschool.