Vanuit het Huus van de Taol is er één activiteit die in heel Drenthe plaatsvindt: voorlezen op basisscholen. Dat gebeurt meestal in de ‘meertmaond streektaolmaond’ door vrijwilligers van het HvdT. Alle kinderen waaraan voorgelezen wordt, krijgen een tijdschrift, de Wiesneus. Hierin staan Drentstalige verhalen en gedichten, maar ook liedjes, recepten, mooie illustraties e.d. Bovendien zijn er puzzels en is er een kleurplaat waarmee kinderen prijzen kunnen winnen. Deze prijzen worden door de vrijwilligers van het Huus van de Taol op school bezorgd.

Het tijdschrift  moet voor de kinderen echt een bewaarexemplaar zijn, waar ze na het voorlezen met plezier in verder lezen of uit voorgelezen worden