Op alle Drentse scholen wordt in maart van elk jaar voorgelezen door vrijwilligers uit het netwerk van het Huus van de Taol.