Wir sind stolz! Op de 10 cursisten die met succes de cursus Vakdidactiek Buurtaalonderwijs afgerond hebben. Wij mochten deze cursus piloten voor Nuffic. Op naar een vervolg! En voor deze cursisten: veel succes in onze vrijwilligerspoule voor gastleerkrachten Duits! Check hier voor meer info over de vrijwilligerspoule.