Op woensdag 24 maart vond de buur- en streektaalmiddag plaats die georganiseerd werd door het Nuffic, EDR en NHL Stenden. We begonnen de middag met een opwarmer door de commissaris van de Koning in Fryslân Arno Brok die vertelde over het belang van buur- en streektaal. Verder werd bekend dat het materiaal dat door het Kenniscentrum Buurtalen van het Nuffic is verzameld en ontwikkeld voor het geven van de buurtaal Duits of Frans overgedragen zal worden aan de Euregio Maas-Rijn. In twee aparte sessies werden presentaties gegeven over lesmaterialen, projecten, onderwijservaringen, beleid en subsidiemogelijkheden met betrekking tot buurtaal en streektaal in het basisonderwijs. Al met al een zeer geslaagde en inspirerende middag, waarin het persoonlijke maar ook het regionale belang van buur- en streektaal benadrukt werd.

Bekijk hier de opname van de opening van de buur- en streektaalmiddag.

Bekijk hier de opname van de buurtaalsessie. De PowerPoint van deze sessie vind je hier.

Bekijk hier de opname van de streektaalsessie. De PowerPoint van deze sessie vind je hier.

Bekijk hier de opname van de afsluiting van de middag. De PowerPoints van beide plenaire sessies vind je hier.