een ontspannende streektaolaovend op dinsdag 16 oktober in Beilen veur alle warkenden in het Drentse basisunderwies

Het Huus van de Taol stuurt nogal ies een bericht naor de basisschoelen en wij hoopt dan maor dat het in goeie eerde valt. Vaak is dat wal zo en wij wilt je daorveur bedanken. En daorum organiseer wij op dinsdag 16 oktober ankommend een ontspannende aovend veur leerkrachten van Drentse basisschoelen en daor huuj niks veur te betalen of te doen. Een groot diel van de ontspanning wordt dizze aovend leverd deur het fantastische cabaretduo Harm & Roelof, bekend van hilarische conferences, nou ies ontroerende en dan weer grappige liedties en een geweldige sfeer. Maor der is meer; dat hol we nog even under de pet. De aovend vindt plaots in de raodszaal van het gemientehoes in Beilen en begunt um 20.00 uur (zaal lös um 19.30 uur).

Wij wilt wal geern even weten hoeveul stoelen aw klaor zetten moet en hebt daorum het verzuuk oj je wal even veur 9 oktober ankommend opgeven wilt en met hoeveul mèensen aj van je schoel komt. Dat kan deur een berichie te sturen naor info@huusvandetaol.nl of te bellen met (0593) 371010. Bedankt alvast en hopelijk tot ziens op dinsdag 16 oktober 2018 in het gemientehoes in Beilen (Raadhuisplein 1, 9411 NB Beilen).

Nederlandse tekst:

een ontspannende streektaalavond op dinsdag 16 oktober in Beilen
voor iedereen die in het Drentse basisonderwijs werkzaam is

Het Huus van de Taol stuurt regelmatig informatie naar basisscholen en we hopen
dan maar dat het in goede aarde valt. Gelukkig is dat vaak wel het geval en daar
zijn we jullie eigenlijk dankbaar voor. En daarom organiseren wij op dinsdag 16
oktober a.s. een ontspannende avond voor leerkrachten van Drentse basisscholen en
daar hoeven jullie nou eens niets voor te betalen of voor te doen. Een groot deel van
de ontspanning wordt geboden door het fantastische cabaretduo Harm & Roelof,
bekend van hilarische conferences, nu eens ontroerende en dan weer grappige liedjes en een geweldige sfeer. Maor er is meer deze avond; daar vertellen we nog even niets over.
De avond vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Beilen en begint om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur).

We willen graag weten op hoeveel personen we kunnen rekenen en verzoeken jullie daarom even voor 9 oktober a.s. door te geven met hoeveel mensen jullie kommen. Jullie kunnen je aanmelden door een mailtje te sturen naar info@huusvandetaol.nl of even te bellen met (0593) 371010. Bedankt alvast en hopelijk tot ziens op dinsdag 16 oktober in het gemeentehuis in Beilen (Raadhuisplein 1, 9411 NB Beilen).