Team

Projectgroep

Binnen de projectgroep bestaat een nauwe samenwerking tussen het lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid van de Academie Primair Onderwijs en de Pabo Emmen van Hogeschool NHL Stenden.

 • Mirjam Günther-Van der Meij – associate lector en projectleider
 • Martijje Lubbers – projectmedewerker Drents
 • Laura Nap – docent-onderzoeker
 • Jordi Jager – docent-onderzoeker
 • Albertha Bloemhoff – medewerker Pabo Emmen
 • Valerie Lehmann – student-assistent Duits
 • Kevin Dam – student-assistent Drents
 • Nienke Voorn – student-assistent Drents

Partners

Binnen de Buurtaal Klankbord Groep werken de volgende partners samen om de behoeften in de regio met betrekking tot het verbinden van de taalkennis en arbeidsmarkt te inventariseren en de kwaliteit van lopende projecten te beoordelen:

 • Kenniscentrum Buurtalen van Nuffic
 • EDR-project “Vroege Buurtaal”
 • Project “Bevordering Drents en Duits in het onderwijs”
 • Regioverbinder Nedersaksen van Provincie Groningen
 • Ministerie van Nedersaksen

Binnen de werkgroep Nedersaksisch werken de volgende partners samen om o.a. een documentaire over het Nedersaksisch, kerndoelen en een leerlijn voor het Nedersaksisch te ontwikkelen:

 • Huus van de Taol
 • IJsselacademie
 • Centrum voor Groninger Taal en Cultuur
 • NHL Stenden

Scholen

De volgende basisscholen in Drenthe nemen op dit moment deel aan het project:

 • OBS De Vlinderhof, Noord-Sleen (focus op Drents)
 • IKC Harm Smeenge, Beilen (focus op Drents)
 • RKBS St. Willibrordus, Coevorden (focus op Duits)
 • OBS De Iemenhof, Schoonebeek (focus op Duits)